Dr Marta Narczyk

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Telefon: +48 22 5532335

E-mail: Marta.Narczyk@fuw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 1. Badania procesów tworzenia kompleksów białko-ligand za pomocą kalorymetrii i spektroskopii w zakresie UV-Vis (absorpcja, emisja, dichroizm kołowy).
 2. Krystalografia białek.

Doświadczenie zawodowe

2006 Magister fizyki w dziedzinie biofizyki
2006 - 2011 Studia Doktoranckie, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski
2011 Czteromiesięczny staż w Institut Ruđer Bošković, Zagrzeb, Chorwacja
2011 - 2015 Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW; wykładowca

Wybrane publikacje

 1. Bertosa, B; Mikleusevic, G; Wielgus-Kutrowska, B; Narczyk, M; Hajnic, M; Asler, IL; Tomic, S; Luic, M; Bzowska, A: Homooligomerization is needed for stability: a molecular modelling and solution study of Escherichia coli purine nucleoside phosphorylase FEBS Journal 2014, 281 (7), 1860-1871
 2. Stefanic, Z; Mikleusevic, G; Narczyk, M; Wielgus-Kutrowska, B; Bzowska, A; Luic, M: Still a Long Way to Fully Understanding the Molecular Mechanism of Escherichia coli Purine Nucleoside Phosphorylase Croatica Chemica Acta 2013, 86 (1), 117-127
 3. Wielgus-Kutrowska, B; Breer, K; Hashimoto, M; Hikishima, S; Yokomatsu, T; Narczyk, M; Dyzma, A; Girstun, A; Staron, K; Bzowska, A Trimeric purine nucleoside phosphorylase: Exploring postulated one-third-of-the-sites binding in the transition state Bioorganic & medicinal chemistry 2012, 20 (22), 6758-6769
 4. Stefanic, Z; Narczyk, M; Mikleusevic, G; Wielgus-Kutrowska, B; Bzowska, A; Luic, M New phosphate binding sites in the crystal structure of Escherichia coli purine nucleoside phosphorylase complexed with phosphate and formycin A FEBS letters 2012, 586 (7), 967-971
 5. Mikleusevic, G; Stefanic, Z; Narczyk, M; Wielgus-Kutrowska, B; Bzowska, A; Luic, M Validation of the catalytic mechanism of Escherichia coli purine nucleoside phosphorylase by structural and kinetic studies Biochimie 2011 93 (9), 1610-1622
 6. Chojnowski, G; Breer, K; Narczyk, M; Wielgus-Kutrowska, B; Czapinska, H; Hashimoto, M; Hikishima, S; Yokomatsu,; Bochtler, M; Girstun, A; Staron, K; Bzowska, A 1.45 angstrom resolution crystal structure of recombinant PNP in complex with a pM multisubstrate analogue inhibitor bearing one feature of the postulated transition state Biochemical and biophysical research communications 2010, 391 (1), 703-708
 7. Wielgus-Kutrowska B., Narczyk M., Buszko A., Bzowska A. and Clark P. L. Folding and unfolding of a non-fluorescent mutant of green fluorescent protein. J. Phys.: Condens. Matter 19 No 28 (18 July 2007) 285223

Popularyzacja nauki

 1. Zajęcia laboratoryjne dotyczące rozmaitych zjawisk fizycznych w ramach Letniej Szkoły Fizyki i Festiwalu Nauki.
 2. Autorskie warsztaty z krystalografii białek w ramach Letniej Szkoły Fizyki i Festiwalu Nauki.

Udział w projektach

Struktura przestrzenna i molekularny mechanizm katalizy białek z rodziny fosforylaz nukleozydów purynowych