prof. dr hab. Jan Antosiewicz

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Telefon: +48 22 5532340

E-mail: Jan.Antosiewicz@fuw.edu.pl

Aktualna tematyka badawcza

 • Kinetyka procesów asocjacji receptor ligand, wpływ oddziaływań elektrostatycznych i hydrodynamicznych na stałe szybkości (metody: spektroskopia zatrzymanego przepływu, spektroskopia fotolizy błyskowej, symulacje dynamiki molekularnej i brownowskiej).

 • Badania procesów tworzenia kompleksów białko:ligand metodami stacjonarnej i kinetycznej spektroskopii CD w zakresie bliskiego i dalekiego UV.

Poprzednie tematy badań

 • Rozwijanie i stosowanie metod dynamiki molekularnej w stałym pH, oraz metod elektrostatyki molekularnej, do badania białek i układów białko-ligand.

 • Badania kinetyki asocjacji białko-ligand metodami dynamiki brownowskiej.

 • Badania równowag protonacyjnych w białkach w oparciu o model Poissona-Boltzmanna ich roztworów wodnych.

 • Analiza struktury i dynamiki makrocząsteczek w roztworach metodami ilościowej analizy eksperymentów elektro-optycznych.

 • Badania dynamiki biopolimerów metodami spektroskopii T-jump.

 • Badanie procesów hydratacji biomolekuł w oparciu o pomiary prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w ich wodno-alkoholowych roztworach

Doświadczenie zawodowe

1978 - 1986 Zaklad Biofizyki IFD UW, asystent
1986 - 1988 Instytut Chemii Biofizycznej im. Maxa Plancka, Getynga, Niemcy, staż podoktorski
1988 - 1992 Zakład Biofizyki IFD UW, adiunkt
1992 - 1995 Uniwersytet Houston, Houston, Texas i Uniwersytet Kalifornijski, w San Diego, La Jolla, Kalifornia, USA, staże podoktorskie
1995 - 2001 Zakład Biofizyki IFD UW, adiunkt
2002 - 2009 Zakład Biofizyki IFD UW, prof. UW
2009 - Zakład Biofizyki IFD UW, prof. nadzw.

Publikacje (2017-2021)

 1. Jan M. Antosiewicz and Maciej Długosz, Does Ionic Screening Lower Activation Barriers for Conformational Transitions in Proteins?, J. Phys. Chem. B 2018, 122, 11817-11826, DOI: 10.1021/acs.jpcb.8b07525.
 2. Paweł Czajka, Jan M. Antosiewicz, and Maciej Długosz, Effects of Hydrodynamic Interactions on the Near-Surface Diffusion of Spheroidal Molecules, ACS Omega 2019, 4, 17016-17030, DOI: 10.1021/acsomega.9b02618.
 3. K. Stachurska, P. Grochowski, and J. M. Antosiewicz, Diffusional Encounter Rate Constants for Xanthone and 2‐Naphthoic cid by Flash Photolysis Experiments and Brownian Dynamics Simulations: Substantial Effects of Polarizability of the Triplet State, J. Phys. Chem. B 2019, 123, 9328-9342, DOI: 10.1021/acs.jpcb.9b07989.
 4. Jan M. Antosiewicz and Maciej Długosz, Constant-pH Brownian Dynamics Simulations of a Protein near a Charged Surface, ACS Omega 2020, 5, 30282-30298, DOI: 10.1021/acsomega.0c04817.
 5. B. Wielgus-Kutrowska, U. Marcisz and J. M. Antosiewicz, Searching for Hydrodynamic Orienting Effects in the Association of Tri-N-acetylglucosamine with Hen Egg-White Lysozyme, J. Phys. Chem. B, 2021, 125, 10701-10709 DOI: 10.1021/acs.jpcb.1c06762.
 6. J. M. Antosiewicz and P. M. Kane, Editorial: Intracellular Molecular Processes Affected by pH , Front. Mol. Biosci., 2022, 9, 891533/1-2 DOI: 10.3389/fmolb.2022.891533.
 7. K. Stachurska, U. Marcisz, M. Dlugosz and J. M. Antosiewicz, Circular dichroism spectra of α-chymotrypsin-SDS solutions depend on the procedure of their preparation, ACS Omega 2022, 7, 23782-23789 DOI: 10.1021/acsomega.2c02438.

IPN BU 00966/196; IPN BU 0 193/143