dr Elżbieta Bojarska

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

Telefon: +48 22 5540779

E-mail: elab@biogeo.uw.edu.pl

Tematyka badawcza

 1. mechanizmy reakcji redoks pochodnych zasad purynowych (reaktywność w procesach elektrochemicznych, fotochemicznych i enzymatycznych)
 2. kinetyka oddziaływań białko-ligand (wpływ pH, siły jonowej i struktury ligandów na parametry kinetyczne)

Metody badawcze

 1. spektroskopia zatrzymanego przepływu
 2. fluorescencja
 3. elektrochemia
 4. fotochemia

Doświadczenie zawodowe

1982 - 1987 studia doktoranckie w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN
1987 - 1993 pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Biofizyki IFD UW
1994 - adiunkt w Zakładzie Biofizyki IFD UW
1991 3-miesięczny staż naukowy na wydziale chemii uniwersytetu w Turku (Finlandia)
1994 stypendium Indywidualne Europejskiego Programu TEMPUS, staż na Uniwersytecie ParisVII (Francja) i na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia) - 4 miesiące
1997 - 1998 2-miesięczne pobyty naukowe w Laboratorium Bioreologii, Hydrodynamiki i Fizykochemii CNRS (Uniwersytet ParisVII, Francja) w ramach programu POLONIUM - wykonawca projektu
2001-2002 2-miesięczne pobyty naukowe w Laboratorium Fotofizyki Molekularnej CNRS (Uniwersytet Paris-Sud, Francja) w ramach programu POLONIUM - koordynator projektu

Wybrane publikacje

 1. E. Bojarska, E. Darżynkiewicz, Z. Wieczorek, B. Czochralska, Electrochemical and spectroscopic study of redox transformation of the 7-methylguanine analog of coenzyme NAD+, Bioelectrochem. Bioenerg. 33 (1994) 181-190
 2. E. Bojarska, K. Pawlicki, B. Czochralska, Photocatalytic reduction of nicotinamide coenzymes in the presence of titanium dioxide: The influence of aliphatic aminoacids, J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry 108 (1997) 207-213
 3. E. Bojarska, B. Czochralska, Electrooxidation of the antileukemic 2-chloro-2'-deoxy-adenosine and related compounds, J. Electroanal. Chem. 477 (1999) 89-96
 4. E. Błachut-Okrasińska, E. Bojarska, A. Niedźwiecka, L. Chlebicka, E. Darżynkiewicz, R. Stolarski, J. Stępiński, J.M. Antosiewicz, Stopped-flow and Brownian dynamics studies of electrostatic effects in the kinetics of binding of 7-methyl-GpppG to the protein eIF4E, Eur. Biophys. J. 29 (2000) 487-498
 5. E. Bojarska, E. Darżynkiewicz, Molekularne mechanizmy degradacji mRNA w komórkach eukariotycznych, Na pograniczu chemii i biologii, tom V (2002) 53-72, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 6. M. Długosz, E. Błachut-Okrasińska, E. Bojarska, E. Darżynkiewicz, J.M. Antosiewicz, Effects of pH on kinetics of binding of mRNA-cap analogs by translation initiation factor eIF4E, Eur. Biophys. J. 31 (2003) 606-616

Udział w projektach

Procesy redoks halogenopochodnych zasad purynowych - fotoliza laserowa, kinetyka enzymatyczna

Inicjacja translacji - mechanizm oddziaływań białek z analogami 5'-końca mRNA

Wpływ pH i siły jonowej na kinetykę wiązania eIF4E z analogami 5'- końca mRNA