prof. dr hab. Barbara Czochralska

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski

Telefon:

E-mail: barc@biogeo.uw.edu.pl

Tematyka badawcza

 1. Badania elektro i fotochemiczne zasad nukleinowych, nukleozydów i koenzymów oraz ich modyfikowanych pochodnych.
 2. Molekularne mechanizmy redukcji i utlenienia analogów nukleozydów o działaniu przeciw-nowotworowym i przeciw wirusowym., w tym analogów ułatwiających transport do centralnego systemu nerwowego.
 3. Kinetyka ultraszybkich procesów fotolizy laserowej pochodnych puryn i pirymidyn o znaczeniu biologicznym.

Metody badawcze

 1. Różne techniki elektrochemiczne
 2. Fotochemia
 3. Fluorescencja
 4. Błyskowa fotoliza laserowa.

Doświadczenie zawodowe

1960 doktorat, Uniwersytet Jagielloński
1961 - 1966 adiunkt na Wydziale Chemii UW
1966 - 1975 adiunkt w Zakładzie Biofizyki, Wydziału Fizyki UW
1975 dr hab. docent, Wydział Fizyki UW
1991 profesor, Wydział Fizyki UW
1974 - 1975 staż długoterminowy, Uniwersytet Michigan, Ann Arbor, USA (stypendium Fulbrighta)
1975 staż długoterminowy, Uniwersytet Johns, Hopkins, Baltimore, USA
1977, 1979, 1982, 1985 3-miesięczne pobyty w Instytucie Chemii Fizycznej KFA, Julich, Niemcy,
1983 - 2000 wielokrotne krótkie pobyty na Uniwersytecie Paris-Sud związane ze stałą współpracą z Instytutem Fotofizyki Molekularnej CRNS, Orsay, Francja

Wybrane publikacje

 1. B.Czochralska, D.Shugar, S.Arora, R.Bates and R.S.Cutler, Structure,cyclization and other properties of the electrochemical reduction product of 4,6-dimethylpyrimidon-2,: J.Am.Chem.Soc. 99 (1977) 2583.
 2. Badanie mechanizmów elektroredukcji pochodnych zasad nukleinowych (The electroreduction mechanisms of nucleic bases derivatives.) Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1977
 3. B.Czochralska and L.Lindqvist, Biphotonicoxidation of NADH on laser excitation 353nm, Chem. Phys. Letters 101(1983) 297
 4. B.Czochralska, M.Wrona and D.Shugar, Electrochemically induced, photochemically reversible dimers of pyrimidine and purine, Springer Verlag: Topics in Current Chemistry, 30 (1986) 133-181
 5. B.Czochralska,B.Bojarska, K.Pawlicki and D.Shugar, Photochemical and enzymatic redox transformations of reduced forms of coenzyme NADP+, Photochem. Photobiol. 51(1990) 401
 6. L.Lindqvist, B.Czochralska and W.Kawczyński, Intermediates in the oxidation of a dihydrpyridine derivative of AZT related to AIDS dementia, studied by nanosecond laser photolysis, J.Photochem.Photobiol. B.Biol. 23 (1994) 207-211.
 7. Wrażliwość materii (Sensibility of matter) Wydawnictwo DIG, Warszwa 1998.
 8. B.Czochralska and L.Lindqvist, Reaction mechanism in the photochemistry of the antileuceamic agents 2-chloro and 2-bromo-2'deoxy adenosine, studied by nanosecond laser flash photolysis, J.Photochem. Photobiol. B.Biol. (1999)28-32).
 9. L.Lindqvist, B.Czochralska, M.-P.Fontaine-Aupart, W.Kawczyński, F.Tfibel and T.Douki, Photochemistry of 2-chloropyrimidine, Photochem.Photobiol.Sci.,1 (2002)600-606.