Edukacja

W Zakładzie Biofizyki realizowane są następujące specjalności i kierunki:

  • Kierunek Biofizyka (I stopień - od roku akademickiego 2023/2024, II stopień - prawdopodobnie od roku 2025/2026)
  • Po studiach I stopnia na kierunku Biofizyka lub Fizyka można również realizować indywidualne studia II stopnia w ramach kierunku Physics (Studies in English), specjalność Computer Modeling of Physical Phenomena, pozwalające na rozszerzenie wiedzy w zakresie modelowania molekularnego i bioinformatyki.
  • Makrokierunek Bioinformatyka i biologia systemów, realizowany wspólnie z Wydziałem Biologii UW oraz Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki, który prowadzi rekrutację.

Każda ze specjalności ma dedykowany program umieszczony w Informatorze, dzięki któremu kształci specjalistów ze swojej dziedziny.

 

Opiekunowie studiów

  • kierunek Biofizyka - I i II stopień: prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska
  • kierunek Physics (Studies in English), specjalność Computer Modeling of Physical Phenomena: dr Krystiana Krzyśko

 

Użyteczne informacje na stronie głównej Wydziału

Zwracamy uwagę, że Praktyki specjalności Biofizyka molekularna I i II stopień (ZFBM) zaliczane są na stopień. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od opiekuna za pośrednictwem poczty USOS-mail. Szczegółów o zasadach organizacji praktyk na Wydziale Fizyki można się również dowiedzieć z prezentacji Praktyki – FUW – krok po kroku.

 

Regulaminy

 

Tematy prac dyplomowych i doktorskich

Zebrane aktualne tematy prac licencjackich i magisterskich z Archiwum Prac Dyplomowych (aktualizacja: luty 2023).

Po propozycje tematów prac można się też zgłaszać bezpośrednio do pracowników Zakładu Biofizyki. Zainteresowania naukowe potencjalnych opiekunów znajdą Państwo m.in. na podstronach poszczególnych osób. Zapraszamy również do obejrzenia proponowanych tematów prac bezpośrednio w Archiwum Prac Dyplomowych (APD), w zakładce "Katalog". Można szukać, wpisując fragment tytułu albo imię i nazwisko osoby zgłaszającej temat (opiekuna pracy). Przeszukiwanie wymaga zalogowania.

 

Studia doktoranckie

Rekrutacją na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim zajmują się Szkoły Doktorskie.

Na studia w Zakładzie Biofizyki można się dostać przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW oraz Międzydziedzinową Szkołę Doktorską UW. Osoby zainteresowane zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z opiekunem specjalności prof. dr hab. Marią Agnieszką Bzowską.

Zadania egzaminacyjne z ostatnich lat w dziedzinie "nauki fizyczne":