Edukacja

W Zakładzie Biofizyki realizowane są następujące specjalności

Każda ze specjalności ma dedykowany program umieszczony w Informatorze, dzięki któremu kształci specjalistów ze swojej dziedziny.

 

Opiekunowie studiów

 

Użyteczne informacje na stronie głównej Wydziału

Zwracamy uwagę, że Praktyki specjalności Biofizyka molekularna I i II stopień (ZFBM) zaliczane są na stopień. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od opiekuna za pośrednictwem poczty USOS-mail. Szczegółów o zasadach organizacji praktyk na Wydziale Fizyki można się również dowiedzieć z prezentacji Praktyki – FUW – krok po kroku.

 

 

Regulaminy

 

Propozycje tematów prac dyplomowych

Opiekunowie prac mogą zgłaszać tematy bezpośrednio do Archiwum Prac Dyplomowych (APD), zatem tam można też poszukiwac aktualnych tematów.

Prace licencjackie:

Prace magisterskie:

 

Studia doktoranckie

Rekrutacją na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim zajmują się Szkoły Doktorskie.

Na studia w Zakładzie Biofizyki można się dostać przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW oraz Międzydziedzinową Szkołę Doktorską UW. Osoby zainteresowane zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z opiekunem specjalności prof. dr hab. Marią Agnieszką Bzowską.

Zadania egzaminacyjne z ostatnich lat w dziedzinie "nauki fizyczne":