prof. dr hab. Jan Antosiewicz

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

Telefon: +48 22 5540786

E-mail: jantosi@biogeo.uw.edu.pl

Aktualna tematyka badawcza

 • Kinetyka procesów asocjacji receptor ligand, wpływ oddziaływań elektrostatycznych i hydrodynamicznych na stałe szybkości (metody:spektroskopia zatrzymanego przepływu, spektroskopia fotolizy błyskowej, symulacje dynamiki molekularnej i brownowskiej).
 • Rozwijanie i stosowanie metod dynamiki molekularnej w stałym pH, oraz metod elektrostatyki molekularnej, do badania białek i układów białko-ligand.
 • Analiza struktury i dynamiki makrocząsteczek w roztworach metodami ilościowej analizy eksperymentów elektro-optycznych.
 • Badania procesów tworzenia kompleksow bialko:ligand metodami stacjonarnej i kinetycznej spektroskopii CD w zakresie bliskiego i dalekiego UV (w szczególności badania białek wiążących analogi 5'-konca mRNA)

Doświadczenie zawodowe

1978 - 1986 Zaklad Biofizyki IFD UW, asystent
1986 - 1988 Instytut Chemii Biofizycznej im. Maxa Plancka, Getynga, Niemcy, staż podoktorski
1988 - 1992 Zakład Biofizyki IFD UW, adiunkt
1992 - 1995 Uniwersytet Houston, Houston, Texas i Uniwersytet Kalifornijski, w San Diego, La Jolla, Kalifornia, USA, staże podoktorskie
1995 - 2001 Zakład Biofizyki IFD UW, adiunkt
2002 - 2009 Zakład Biofizyki IFD UW, prof. UW
2009 - Zakład Biofizyki IFD UW, prof. nadzw.

Wybrane publikacje (2011-2015)

 1. J. M. Antosiewicz, D. Shugar, Poisson-Boltzmann continuum-solvation model: Applications to pH-dependent properties of biomolecules, Mol. BioSyst., 7:2923-2949 (2011)
 2. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, P. Zielinski, J. Trylska, Contributions of Far-Field Hydrodynamic Interactions to the Kinetics of Electrostatically Driven Molecular Association, J. Phys. Chem. B, 116:5437-5447 (2012)
 3. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Anisotropic diffusion effects on the barnase-barstar encounter kinetics, J. Chem. Theory Comp., 9:1667-1677 (2013)
 4. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Hydrodynanamic effects on the relative rotational velocity of associating proteins, J. Phys. Chem. B, 117:6167-6174 (2013)
 5. Z. Gasik, D. Shugar, J. M. Antosiewicz, Resolving Differences in Substrate Specificities between Human and Parasite Phosphoribosyltransferases via Analysis of Functional Groups of Substrates and Receptors, Current Pharmaceutical Design, 19:4226-4240 (2013)
 6. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Evaluation of proteins' rotational diffusion coefficients from simulations of their free Brownian motion in volume-occupied environments, J. Chem. Theory Comp., 10:481-491 (2014)
 7. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Transient effects of molecular crowding on translational diffusion of anisotropic molecules, J. Chem. Theory Comp., 10:2583-2590 (2014)
 8. J. Wierzchowski, J. M. Antosiewicz, D. Shugar, 8-Azapurines as isosteric purine fluorescent probes for nucleic acid and enzymatic research, Molecular BioSystems, 10:2756-2774 (2014)
 9. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Toward accurate modeling of hydrodynamic effects on the translational and rotational dynamics of biomolecules in many-body systems, J. Phys. Chem. B, 119:8425-8439 (2015)

Adnotacja:

IPN BU 00966/196; IPN BU 0 193/143