prof. dr hab. Jan Antosiewicz

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Telefon: +48 22 5532340

E-mail: Jan.Antosiewicz@fuw.edu.pl

Aktualna tematyka badawcza

 • Kinetyka procesów asocjacji receptor ligand, wpływ oddziaływań elektrostatycznych i hydrodynamicznych na stałe szybkości (metody: spektroskopia zatrzymanego przepływu, spektroskopia fotolizy błyskowej, symulacje dynamiki molekularnej i brownowskiej).

 • Badania procesów tworzenia kompleksów białko:ligand metodami stacjonarnej i kinetycznej spektroskopii CD w zakresie bliskiego i dalekiego UV (w szczególności badania białek wiążących analogi 5'-końca mRNA)

Poprzednie tematy badań

 • Rozwijanie i stosowanie metod dynamiki molekularnej w stałym pH, oraz metod elektrostatyki molekularnej, do badania białek i układów białko-ligand.

 • Badania kinetyki asocjacji białko-ligand metodami dynamiki brownowskiej.

 • Badania równowag protonacyjnych w białkach w oparciu o model Poissona-Boltzmanna ich roztworów wodnych.

 • Analiza struktury i dynamiki makrocząsteczek w roztworach metodami ilościowej analizy eksperymentów elektro-optycznych.

 • Badania dynamiki biopolimerów metodami spektroskopii T-jump.

 • Badanie procesów hydratacji biomolekuł w oparciu o pomiary prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w ich wodno-alkoholowych roztworach

Doświadczenie zawodowe

1978 - 1986 Zaklad Biofizyki IFD UW, asystent
1986 - 1988 Instytut Chemii Biofizycznej im. Maxa Plancka, Getynga, Niemcy, staż podoktorski
1988 - 1992 Zakład Biofizyki IFD UW, adiunkt
1992 - 1995 Uniwersytet Houston, Houston, Texas i Uniwersytet Kalifornijski, w San Diego, La Jolla, Kalifornia, USA, staże podoktorskie
1995 - 2001 Zakład Biofizyki IFD UW, adiunkt
2002 - 2009 Zakład Biofizyki IFD UW, prof. UW
2009 - Zakład Biofizyki IFD UW, prof. nadzw.

Publikacje (2014-2018)

 1. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Evaluation of proteins' rotational diffusion coefficients from simulations of their free Brownian motion in volume-occupied environments, J. Chem. Theory Comp., 10:481-491 (2014)

 2. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Transient effects of molecular crowding on translational diffusion of anisotropic molecules, J. Chem. Theory Comp., 10:2583-2590 (2014)

 3. J. Wierzchowski, J. M. Antosiewicz, D. Shugar, 8-Azapurines as isosteric purine fluorescent probes for nucleic acid and enzymatic research, Molecular BioSystems, 10:2756-2774 (2014)

 4. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Toward accurate modeling of hydrodynamic effects on the translational and rotational dynamics of biomolecules in many-body systems, J. Phys. Chem. B, 119:8425-8439 (2015)

 5. J. M. Antosiewicz, D. Shugar, UV-Vis spectroscopy of tyrosine side-groups in studies of protein structure. Part 1: Basic principles and properties of tyrosine chromophore, Biophysical Reviews, 8:151–161 (2016)

 6. J. M. Antosiewicz, D. Shugar, UV-Vis spectroscopy of tyrosine side-groups in studies of protein structure. Part 2: Selected applications, Biophysical Reviews, 8:163–177 (2016)

 7. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Effects of Spatially-Dependent Mobilities of the Kinetics of the Diffusion-Controlled Association Derived from the First Passage Time Approach, J. Phys. Chem. B, 120:7114–7127 (2016)

 8. J. M. Antosiewicz, K. Kaminski and M. Dlugosz, Hydrodynamic Steering in Protein Association Revisited: Surprisingly Minuscule Effects of Considerable Torques, J. Phys. Chem. B, 121:8475-8491 (2017)

 9. J. M. Antosiewicz and M. Dlugosz, Does Ionic Screening Lower Activation Barriers for Conformational Transitions in Proteins?, J. Phys. Chem. B, 122:11817-11826 (2018)

IPN BU 00966/196; IPN BU 0 193/143