prof. dr hab. Jan Antosiewicz

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Telefon: +48 22 5532340

E-mail: Jan.Antosiewicz@fuw.edu.pl

Aktualna tematyka badawcza

 • Kinetyka procesów asocjacji receptor ligand, wpływ oddziaływań elektrostatycznych i hydrodynamicznych na stałe szybkości (metody: spektroskopia zatrzymanego przepływu, spektroskopia fotolizy błyskowej, symulacje dynamiki molekularnej i brownowskiej).

 • Badania procesów tworzenia kompleksów białko:ligand metodami stacjonarnej i kinetycznej spektroskopii CD w zakresie bliskiego i dalekiego UV (w szczególności badania białek wiążących analogi 5'-końca mRNA)

Poprzednie tematy badań

 • Rozwijanie i stosowanie metod dynamiki molekularnej w stałym pH, oraz metod elektrostatyki molekularnej, do badania białek i układów białko-ligand.

 • Badania kinetyki asocjacji białko-ligand metodami dynamiki brownowskiej.

 • Badania równowag protonacyjnych w białkach w oparciu o model Poissona-Boltzmanna ich roztworów wodnych.

 • Analiza struktury i dynamiki makrocząsteczek w roztworach metodami ilościowej analizy eksperymentów elektro-optycznych.

 • Badania dynamiki biopolimerów metodami spektroskopii T-jump.

 • Badanie procesów hydratacji biomolekuł w oparciu o pomiary prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w ich wodno-alkoholowych roztworach

Doświadczenie zawodowe

1978 - 1986 Zaklad Biofizyki IFD UW, asystent
1986 - 1988 Instytut Chemii Biofizycznej im. Maxa Plancka, Getynga, Niemcy, staż podoktorski
1988 - 1992 Zakład Biofizyki IFD UW, adiunkt
1992 - 1995 Uniwersytet Houston, Houston, Texas i Uniwersytet Kalifornijski, w San Diego, La Jolla, Kalifornia, USA, staże podoktorskie
1995 - 2001 Zakład Biofizyki IFD UW, adiunkt
2002 - 2009 Zakład Biofizyki IFD UW, prof. UW
2009 - Zakład Biofizyki IFD UW, prof. nadzw.

Publikacje (2012-2016)

 1. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, P. Zielinski, J. Trylska, Contributions of Far-Field Hydrodynamic Interactions to the Kinetics of Electrostatically Driven Molecular Association, J. Phys. Chem. B, 116:5437-5447 (2012)

 2. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Anisotropic diffusion effects on the barnase-barstar encounter kinetics, J. Chem. Theory Comp., 9:1667-1677 (2013)

 3. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Hydrodynanamic effects on the relative rotational velocity of associating proteins, J. Phys. Chem. B, 117:6167-6174 (2013)

 4. Z. Gasik, D. Shugar, J. M. Antosiewicz, Resolving Differences in Substrate Specificities between Human and Parasite Phosphoribosyltransferases via Analysis of Functional Groups of Substrates and Receptors, Current Pharmaceutical Design, 19:4226-4240 (2013)

 5. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Evaluation of proteins' rotational diffusion coefficients from simulations of their free Brownian motion in volume-occupied environments, J. Chem. Theory Comp., 10:481-491 (2014)

 6. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Transient effects of molecular crowding on translational diffusion of anisotropic molecules, J. Chem. Theory Comp., 10:2583-2590 (2014)

 7. J. Wierzchowski, J. M. Antosiewicz, D. Shugar, 8-Azapurines as isosteric purine fluorescent probes for nucleic acid and enzymatic research, Molecular BioSystems, 10:2756-2774 (2014)

 8. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Toward accurate modeling of hydrodynamic effects on the translational and rotational dynamics of biomolecules in many-body systems, J. Phys. Chem. B, 119:8425-8439 (2015)

 9. J. M. Antosiewicz, D. Shugar, UV-Vis spectroscopy of tyrosine side-groups in studies of protein structure. Part 1: Basic principles and properties of tyrosine chromophore, Biophysical Reviews, 8:151–161 (2016)

 10. J. M. Antosiewicz, D. Shugar, UV-Vis spectroscopy of tyrosine side-groups in studies of protein structure. Part 2: Selected applications, Biophysical Reviews, 8:163–177 (2016)

 11. M. Dlugosz, J. M. Antosiewicz, Effects of Spatially-Dependent Mobilities of the Kinetics of the Diffusion-Controlled Association Derived from the First Passage Time Approach, J. Phys. Chem. B, 120:7114–7127 (2016)

IPN BU 00966/196; IPN BU 0 193/143