Pracownicy i doktoranci

  Pokój Telefon
+48 22 55xx-xxx
E-mail
Kierownik Zakładu      
dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska B3.39 32-339 Beata.Wielgus-Kutrowska@fuw.edu.pl
Sekretariat      
Elżbieta Piotrowicz B3.04 32-304 e.piotrowicz@uw.edu.pl
       

 

Pracownicy naukowi-dydaktyczni

  Pokój Telefon
+48 22 55xx-xxx
E-mail
prof dr hab. Jan Antosiewicz B3.40 32-340 Jan.Antosiewicz@fuw.edu.pl
dr Elżbieta Bojarska B3.28 32-328 Elzbieta.Bojarska@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska B3.41 32-341 Agnieszka.Bzowska@fuw.edu.pl
dr Magdalena Chrabąszczewska B3.55 32-355 Magdalena.Chrabaszczewska@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz B3.10 32-310 Edward.Darzynkiewicz@fuw.edu.pl
dr hab. Maciej Długosz B2.29 32-229 Maciej.Dlugosz@fuw.edu.pl
dr hab. Joanna Kowalska B3.42 32-342 lub 43-774 Joanna.Kowalska@fuw.edu.pl
dr Krystiana Anna Krzyśko B2.34 32-234 krzysko@bioexploratorium.pl
dr Dorota Kubacka B3.47 32-347 lub 43-775 Dorota.Kubacka@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Bogdan Lesyng B2.39b 32-282 Bogdan.Lesyng@fuw.edu.pl, lesyng@gmail.com
dr Maciej Łukaszewicz B3.53 32-353 Maciej.Lukaszewicz@fuw.edu.pl
mgr Van Hai Nguyen B3.42 32-342 Nguyen.Van-Hai@fuw.edu.pl
dr Anna Modrak-Wójcik B3.34 32-334 Anna.Modrak-Wojcik@fuw.edu.pl
dr Joanna Panecka-Hofman B2.34c 32-281 Joanna.Panecka-Hofman@fuw.edu.pl
dr hab. Janusz Stępiński B3.02 32-302 j.stepinski@cent.uw.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Stolarski B3.03 32-303 Ryszard.Stolarski@fuw.edu.pl
dr Marcin Warmiński B3.47 32-347 Marcin.Warminski@fuw.edu.pl
dr hab. Joanna Żuberek B3.53 32-353 Joanna.Zuberek@fuw.edu.pl

 

Współpracownicy

  Pokój Telefon
+48 22 55xx-xxx
E-mail
dr hab. Ernest Bartnik B2.39b 32-282 Aleksy.Bartnik@fuw.edu.pl
mgr inż. Sebastian Chmieliński B3.11 32-311 lub 43-772 Sebastian.Chmielinski@fuw.edu.pl
dr Mikołaj Chromiński B3.42 32-342 mikolaj.chrominski@cent.uw.edu.pl
dr Anais Depaix B3.42 32-342 Anais.Depaix@fuw.edu.pl
dr Tomasz Grycuk     grycuk@biogeo.uw.edu.pl
dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW B3.11, 06.44 CENT 43-774 J.Jemielity@cent.uw.edu.pl
dr Michał Koliński B2.34a 32-234 mkolinski@imdik.pan.pl
dr hab. Anna Niedźwiecka B3.39 +48-22 8436601 3516 annan@ifpan.edu.pl
dr inż. Błażej Wojtczak B3.47 32-347 Blazej.Wojtczak@gmail.com

 

Emerytowani profesorowie

  Pokój Telefon
+48 22 55xx-xxx
E-mail
prof. dr hab. Barbara Czochralska - - barc@biogeo.uw.edu.pl
dr hab. Ewa Kulikowska - - ewamkulik@biogeo.uw.edu.pl

 

Pracownicy techniczni

mgr Malgorzata Bartkiewicz B3.35 32-335 Malgorzata.Bartkiewicz@fuw.edu.pl
mgr Alicja Dyzma B3.34 32-334 Alicja.Dyzma@fuw.edu.pl
mgr Karolina Kaczmarska B3.11 32-311 lub 43-772 Karolina.Kaczmarska@fuw.edu.pl
mgr Joanna Krasowska B3.35 32-335 Joanna.Krasowska@fuw.edu.pl
dr Krzysztof Krawiec B3.02 32-302 Krzysztof.Krawiec@fuw.edu.pl
mgr Urszula Marcisz B3.33 32-333 Urszula.Marcisz@fuw.edu.pl
dr Marta Narczyk B3.35 32-335 Marta.Narczyk@fuw.edu.pl
mgr inż. Piotr Piotrowski 4.90 32-890 Piotr.Piotrowski@fuw.edu.pl
mgr Marek Warzecha B3.55 32-355 Marek.Warzecha@fuw.edu.pl

 

Doktoranci

  Pokój Telefon
+48 22 55xx-xxx
E-mail
mgr Marek Baranowski B3.45 32-345 lub 43-772 Marek.Baranowski@fuw.edu.pl
mgr Marcelina Bednarczyk 06.41 CeNT 43-772 Marcelina.Bednarczyk@fuw.edu.pl
mgr Maciej Ciemny B2.39 32-239 Maciej.Ciemny@fuw.edu.pl
mgr Łukasz Charzewski B2.34 32-234 Lukasz.Charzewski@fuw.edu.pl
mgr Aleksandra Dawidziak-Pakuła B3.33 32-333 Aleksandra.Dawidziak@fuw.edu.pl
mgr Mateusz Dobrowolski B3.55 32-355 Mateusz.Dobrowolski@fuw.edu.pl
mgr Aleksandra Ferenc-Mrozek B3.55 32-355 aferenc@biogeo.uw.edu.pl
mgr Michał Górka CENT III - Michal.Gorka@fuw.edu.pl
mgr Katarzyna Grab B3.45 32-345 Katarzyna.Grab@fuw.edu.pl
mgr Michał Kadlof B2.39 32-239 Michal.Kadlof@fuw.edu.pl
mgr Renata Kasprzyk B3.55 32-355 lub 43-772 rkasprzyk@biogeo.uw.edu.pl
mgr Aleksandra Klemba B2.34c 32-234 aklemba@gmail.com
mgr Michał Kopciał B3.55 32-355 lub 43-772 mkopcial@uw.edu.pl
mgr Mateusz Kozarski B3.11 32-311 Mateusz.Kozarski@fuw.edu.pl
mgr Agnieszka Lech B2.34c 32-281 agni.lech@gmail.com
mgr Adam Mamot B3.11 32-311 Adam.Mamot@fuw.edu.pl
mgr Agnieszka Młynarska-Cieślak B3.45 32-345 Agnieszka.Mlynarska@fuw.edu.pl
mgr Tymoteusz Oleniecki B2.39 32-239 tymoteusz.oleniecki@gmail.com
mgr Natalia Ostrowska B2.34c 32-281 n.ostrowska@cent.uw.edu.pl
mgr Olga Perzanowska B3.11 32-311 Olga.Perzanowska@fuw.edu.pl
mgr Małgorzata Prokopowicz 3120 40-781 malgorzata.prokopowicz@biogeo.uw.edu.pl
mgr Marcin Sobieraj B2.34 32-234 actbright@gmail.com
mgr Karolina Stachurska B3.33 32-333 Karolina.Stachurska@fuw.edu.pl
mgr Dominika Strzelecka B3.46 32-346 lub 43-772 Dominika.Strzelecka@fuw.edu.pl
mgr inż. Piotr Surynt B3.45 32-345 Piotr.Surynt@fuw.edu.pl
mgr Tomasz Śpiewla B3.11 32-311 lub 43-772 Tomasz.Spiewla@fuw.edu.pl
mgr Przemysław Wanat B3.45 32-345 Przemyslaw.Wanat@fuw.edu.pl
mgr Zofia Warmińska B3.46 32-346 warminska.zosia@gmail.com
mgr Anna Wojtczak B3.46 32-346 Anna.Nowicka@fuw.edu.pl
mgr Marta Wojtyś B3.35 32-335 lyczekmarta@biol.uw.edu.pl
mgr Kamil Ziemkiewicz B3.45 32-345