dr hab. Ewa Kulikowska

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

Telefon: +48 22 5540778

E-mail: ewamkulik@biogeo.uw.edu.pl