dr Krzysztof Krawiec

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Telefon: +48 22 5532302

E-mail: Krzysztof.Krawiec@fuw.edu.pl

Udział w projektach

Mechanizm działania fosforylaz nukleozydów purynowych (PNP) na podstawie badań ektroskopowych, chromatograficznych, krystalograficznych i kinetycznych kompleksów enzym-ligand

Zaskakująca specyficzność substratowa i inhibitorowa czterech ludzkich kinaz deoksynukleozydowych oraz wielofunkcyjnej kinazy z Drosophila

Mechanizm działania membran tylakoidowych w roślinach