Dr hab. Joanna Kowalska

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Telefon: +48 22 5532342
E-mail: Joanna.Kowalska@fuw.edu.pl
Strona grupy badawczej: www.jemielitygroup.pl
Identyfikatory autora:ORCID orcid.org/0000-0002-9174-7999, Researcher ID: J-4536-2014

Tematyka badawcza

Chemiczna synteza i badanie właściwości modyfikowanych nukleotydów o znaczeniu biologicznym. Nukleotydy odporne na degradację enzymatyczną. Nukleotydowe sondy molekularne. Projektowanie i synteza analogów końca 5' mRNA (kapu) jako reagentów do otrzymywania cząsteczek mRNA o zastosowaniu w biotechnologii i potencjalnie w medycynie. Projektowanie i synteza analogów kapu o właściwościach silnych inhibitorów procesu biosyntezy białka.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

2002-2006 Studia w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski (UW).
Lipiec 2005 Licencjat Biotechnologii, Wydział Biologii UW
Czerwiec 2006 Magister Chemii - Chemia Organiczna, Wydział Chemii UW, (praca wyknonywana w Zakładzie Biofizyki IFD UW, promotor: dr Jacek Jemielity)
2006 - 2010 Studia doktoranckie w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej,Wydziału Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz
od 2011 Zakład Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej,Wydziału Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 1. 2011-2016 "Połączenia analogów końca 5' mRNA z nanomateriałami i biomolekułami o potencjalnym znaczeniu w farmakologii lub diagnostyce". Projekt SONATA (Narodowe Centrum Nauki). Rola w projekcie: kierownik.
 2. 2015-2017 "Jakościowa i ilościowa analiza wybranych biologicznie ważnych nukleotydów oraz ich analogów o potencjale medycznym za pomocą spektrometrii mas ". Projekt IUVENTUS PLUS (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Rola w projekcie: kierownik.
 3. 2015-2017 "Nowe wysokoprzepustowe metody poszukiwania inhibitorów pirofosfataz o znaczeniu terapeutycznym oparte na fluorofosforanowych analogach nukleotydów ". Projekt LIDER (NCBiR, LIDER/001/003/L-5/13/NCBR/2014). Rola w projekcie: kierownik. Zespół realizujący projekt: dr Dorota Kubacka, mgr Katarzyna Wnęk, mgr Anna Nowicka, mgr Marek Baranowski.

Wybrane publikacje

 1. Przemyslaw Wanat, Sylwia Walczak, Blazej A. Wojtczak, Monika Nowakowska, Jacek Jemielity, and Joanna Kowalska* Ethynyl, 2-Propynyl, and 3-Butynyl C-Phosphonate Analogues of Nucleoside Di-and Triphosphates: Synthesis and Reactivity in CuAAC. Org. Lett., 2015, 17 (12), pp 3062–3065
 2. Marek R Baranowski, Anna Nowicka, Anna M Rydzik, Marcin Warminski, Renata Kasprzyk, Blazej A Wojtczak, Jacek Wojcik, Timothy DW Claridge, Joanna Kowalska,* Jacek Jemielity* Synthesis of Fluorophosphate Nucleotide Analogues and Their Characterization as Tools for 19F NMR Studies J. Org. Chem., 2015, 80 (8),3982–3997
 3. Monika Zochowska, Anne-Christine Piguet, Jacek Jemielity, Joanna Kowalska, Ewa Szolajska, Jean-François Dufour, Jadwiga Chroboczek*. Virus-like particle-mediated intracellular delivery of mRNA cap analog with in vivo activity against hepatocellular carcinoma, Nanomedicine: NBM, 2015, 11, 67–76
 4. Joanna Kowalska, Anna Wypijewska del Nogal, Zbigniew M Darzynkiewicz, Janina Buck, Corina Nicola, Andreas N Kuhn, Maciej Lukaszewicz, Joanna Zuberek, Malwina Strenkowska, Marcin Ziemniak, Maciej Maciejczyk, Elzbieta Bojarska, Robert E Rhoads, Edward Darzynkiewicz, Ugur Sahin, Jacek Jemielity* Synthesis, properties, and biological activity of boranophosphate analogs of the mRNA cap: versatile tools for manipulation of therapeutically relevant cap-dependent processes, Nucleic Acids Res. 2014, 42 (16), 10245-10264.
 5. Kowalska J., Lewdorowicz M., Zuberek J., Grudzien-Nogalska E., Bojarska E., Stepinski J., Rhoads R.E., Darzynkiewicz E., Davis R.E., Jemielity J.*; Synthesis and Characterization of mRNA Cap Analogs Containing Phosphorothioate Substitutions that Bind Tightly to eIF4E and are Resistant to the Decapping Pyrophosphatase DcpS. 2008, RNA 14, 1119-1131.
 6. Wszystkie publikacje - profil Google Scholar.

Patenty i zgłoszenia patentowe

 1. Jemielity J., Grudzien-Nogalska E., Kowalska J., Darzynkiewicz E., Rhoads R.E "Synthesis and use of anti-reverse phosphorothioate analogs of the messenger RNA cap " US Patent 8, 153, 773, przyznany 10.04. 2012.
 2. Kowalska J. Jemielity J., Darżynkiewicz E., Rhoads R.E., Lukaszewicz M., Zuberek J. "mRNA Cap Analogs" US Patent US8519110, przyznany 27.08.2013.
 3. Jemielity J., Grudzien-Nogalska E., Kowalska J., Darzynkiewicz E., Rhoads R.E. "Czą steczka RNA oraz sposób otrzymywania peptydów lub białka". Patent nr P 214850 przyznany 26.02.2013 przez Urzą d Patentowy RP
 4. Jemielity J., Grudzien-Nogalska E., Kowalska J., Darzynkiewicz E., Rhoads R.E "Synthesis and use of anti-reverse phosphorothioate analos of the messenger RNA cap" Australian Patent 2008265683 (issued 12.12.2013)
 5. Kowalska J. Jemielity J., Darżynkiewicz E., Łukaszewicz M., Żuberek J. "Nowe boranofosforanowe analogi dinukleozydów, ich zastosowanie, czą steczka RNA, sposób otrzymywania RNA, oraz otrzymywania peptydów lub białka." Patent nr P 215513 przyznany 31.12.2013 przez Urzą d Patentowy RP
 6. 4 zgłoszenia patentowe

Nagrody i wyróżnienia

 1. Finalistka Nagród Naukowych Tygodnika Polityka w dziedzinie nauk ścisłych (2015)
 2. Nagorda za prezentację posterową 'Antonin Holy Poster Award' na konferencji International Symposium of Nuclesides, Nucleotides and Nucleic Acids, Poznań (2014)
 3. Nagroda indywidualna drugiego stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osią gnięcia naukowe (2013)
 4. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012-2014)
 5. Nagroda im. Prof. Pieńkowskiego za Wybitne Osią gnięcia w Nauce (2012)
 6. Stypendium L'Oreal dla Kobiet i Nauki za badania w ramach pracy doktorskiej (2009)
 7. Stypendium krajowe dla młodych uczonych "START" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2008 oraz przedłużenie Stypendium (2009)
 8. Nagroda Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego im. Rektora Grzegorza Białkowskiego: zespół w składzie: dr Joanna Żuberek, mgr Joanna Kowalska, dr Jacek Jemielity za "projektowanie i chemiczne syntezy analogów kapu (tj. końca 5' mRNA) oraz biofizyczne badania ich oddziaływań z czynnikami białkowymi (2008)
 9. Abstrakt konferencyjny wyróżniony "Travel Award" na konferencji "Joint Symposium of the 18th International Roundtable on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids and the 35th Symposium on Nucleic Acids Chemistry", Kioto, Japonia, (2008)
 10. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w latach akademickich 2004/2005 oraz 2005/2006
 11. Nagroda za najlepszą prezentację plakatu podczas "XIII Symposium on The Chemistry of Nucleic Acid Components", Spindleruv Mlyn, Czechy, (2005)

Udział w projektach

Rola końców 5' mRNA i 5' U snRNA (tzw. struktur kapu) w regulacji ekspresji genu