dr Tomasz Grycuk

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

Telefon: +48 22 6978820

E-mail: grycuk@biogeo.uw.edu.pl

Tematyka badawcza

mezoskopowe modelowanie molekularne. Techniki i modele

 • dynamika brownowska
 • dynamika molekularna
 • ciągłe modele elektrostatyczne:
  • Poisson-Boltzmann model
  • Kirkwood model
  • Generalized Born model
 • modelowanie kinetyki reakcji enzymatycznych

Doświadczenie zawodowe

1992 - 2000 Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW; asystent
1992 dwumiesięczny pobyt w Max Planck Institut für biophysikalische Chemie, Getynga, Niemcy
2000 - 2002 Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW; wykładowca
2000 Nagroda dydaktyczna Dziekana Wydziału Fizyki UW
2002 - 2012 Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW; adiunkt
2012 - 2015 Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW; starszy wykładowca

Wybrane publikacje

 1. J. Antosiewicz, T. Grycuk, D. Porschke, Brownian dynamics simulations of electrooptical transients for solutions of rigid macromolecules, J.Chem.Phys., 95, 1354-1360, (1991)
 2. T. Grycuk, J. Antosiewicz, D. Porschke, Brownian dynamics of the polarization of rodlike polyelectrolytes, J.Phys.Chem., 98, 10881-10887, (1994)
 3. J. Brzeski, T. Grycuk, A. W. Lipkowski, W. Rudnicki, B. Lesyng, A. Jerzmanowski, Binding of SPXK- and APXK-peptide motifs to AT-rich DNA. Experimental and theoretical studies, Act.Bioch.Pol., 45, 221-231, (1998)
 4. J. Antosiewicz, E. Błachut-Okrasińska, T. Grycuk, J. M. Briggs, S. T. Włodek, B. Lesyng and J. A. McCammon, Prediction of pKas of titratable residues in proteins using a Poisson-Boltzmann model of the solute-solvent system, Lecture Notes Comp. Sci. & Engn., Springer, Berlin, vol. 4, 176-196, (1999)
 5. J. Antosiewicz, E. Błachut-Okrasińska, T. Grycuk, B. Lesyng, A correlation between protonation equilibria in biomolecular systems and their shapes: Studies using a Poisson-Boltzmann model, vol. 14 of GAKUTO International Series, Mathematical Science and Applications, pp. 11--17, GAKKOTOSHO CO., LTD, Tokyo, (2000)
 6. T. Grycuk, Revision of the model system concept for the prediction of pKa's in proteins, J.Phys.Chem. B, 106, 1434-1445, (2002)
 7. M. Wojciechowski, T. Grycuk, J. M. Antosiewicz, B. Lesyng, Prediction of Secondary Ionization of the Phosphate Group in Phosphotyrosine Peptides, Biophys. J., 84, 750-756, (2003)
 8. T. Grycuk, Deficiency of the Coulomb-field approximation in the generalized Born model: An improved formula for Born radii evaluation, J.Chem.Phys., 119, 4817-4826, (2003)
 9. J. Stolarski, E. Roniewicz, T. Grycuk A model for furcate septal increase in a Triassic scleractiniamorph, Act.Palaeontol.Pol., 49, 529-542 (2004)