dr hab. Ewa Kulikowska

Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski

E-mail: ewamkulik@biogeo.uw.edu.pl