Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Email: office@biogeo.uw.edu.pl :: Telefon: +48 22 5540770 :: Fax: +48 22 5540771