Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
Email: office@biogeo.uw.edu.pl :: Telefon: +48 22 5532304 ::