Edukacja

Przyjęcie na specjalizację do Zakładu Biofizyki odbywa się zgodnie z ogólnymi regułami STUDIÓW II STOPNIA na Wydziale Fizyki UW.

Wymagania dla kandydatów na specjalizację Biofizyka

W Zakładzie Biofizyki realizowane są dwie specjalności nowego kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

  • Biofizyka molekularna
  • Projektowanie molekularne i bioinformatyka.

Wymagania dla kandydatów na specjalności "Biofizyka molekularna", "Projektowanie molekularne i bioinformatyka" kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie"