Edukacja

W Zakładzie Biofizyki realizowane są nastepujące specjalności:

Biofizyka molekularna (I i II stopień)  oraz Projektowanie molekularne i bioinformatyka (I i II stopień) , obie w ramach kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (ZFBM), 

Biofizyka w ramach kierunku Fizyka (II stopień)

oraz makrokierunek Bioinformatyka i biologia systemów, realizowany wspólnie z Wydziałem Biologii UW  oraz Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki, który prowadzi rekrutację.

 

Każda ze specjalności ma dedykowany program umieszczony w Informatorze, dzięki któremu kształci specjalistów ze swojej dziedziny.

 

Opiekunowie studiów:

 

Użyteczne informacje na stronie głównej Wydziału:

 

zwracamy uwagę, że Praktyki specjalności Biofizyka molekularna I i II stopień (ZFBM) zaliczane są na stopień. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od opiekuna za pośrednictwem poczty USOS-mail.

Szczegółów o zasadach organizacji praktyk na Wydziale Fizyki można się również dowiedzieć z prezentacji Praktyki – FUW – krok po kroku.

 

Linki do materiałów z zajęć:

Regulaminy

Wykłady zewnętrzne

 

Propozycje prac licencjackich

 

Propozycje prac magisterskich